Diese Website verwendet Cookies, um unsere Dienste zu verbessern, Anzeigen zu personalisieren und den Traffic zu analysieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie dem zu.
Mehr Informationen
csende
Preimplantační genetické testování (PGT)
Startseite→Preimplantační genetické testování (PGT)

Preimplantační genetické testování (PGT)

Preimplantační genetické vyšetření je soubor laboratorních metod, které umožňují vyšetřit genetickou výbavu embryí vzniklých mimotělním oplodněním (in vitro fertilizací; IVF) ještě před jejich zavedením (transferem) do dělohy. Vyšetření je prováděno po odběru (biopsii) jedné nebo více buněk v raných fázích vývoje embrya.

Preimplantační vyšetření je nejčastěji zaměřeno na náhodné nově vzniklé genetické změny, které mohou negativně ovlivnit úspěšnost IVF léčby či způsobit narození dítěte s mentálním a/nebo tělesným postižením, ale zároveň může cílit i na genetické choroby, které se v rodině již vyskytují.

Typy preimplantačních genetických vyšetření

Indikace k preimplantačnímu genetickému vyšetření

Metody vyšetření

Vyšetřované tkáně

Průběh terapie s preimplantačním genetickým vyšetřením

 

nextclinics logo