Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
csende
Průběh terapie s preimplantačním genetickým vyšetřením
Úvod→Průběh terapie s preimplantačním genetickým vyšetřením

Průběh terapie s preimplantačním genetickým vyšetřením

První kontakt s naším IVF centrem 

Nejprve si domluvíte termín prvního pohovoru v jednom z našich IVF center v Praze nebo v Plzni zde.

Konzultace v IVF centru 

Na úvodní pohovor do IVF centra se dostavíte s partnerem a společně s lékařem proberete všechny možnosti léčby. Během první návštěvy se obvykle provádí odběr krve, spermiogram partnera a gynekologické vyšetření včetně ultrazvuku. Pár je podrobně informován o průběhu, nákladech a rizicích IVF terapie s genetickým vyšetřením. Dle individuální situace páru může být lékařem dále doporučena konzultace s klinickým genetikem, kterou je možno domluvit a absolvovat v buď IVF centru  nebo na ambulantním pracovišti Genetika Plzeň

Výběr nejvhodnějšího postupu 

Ošetřující lékař spolu s genetikem doporučí nejvhodnější vyšetřovací postup a podrobně Vás s celým postupem seznámí. U některých typů PGT (např. pro monogenní onemocnění) je nutné provést odběr vzorku krve obou partnerů, příp. dalších určených členů rodiny, pro přípravu genetického vyšetření embryí (tzv. „set-up“).

IVF cyklus 

Na začátku terapie Vám bude vystaven a vysvětlen plán, podle kterého budete užívat léky stimulující vaječníky tak, aby došlo k dozrání většího počtu folikulů než při přirozeném cyklu. Na základě ultrazvukových kontrol je stanoven termín punkce, tedy odebrání vajíček, které jsou pak v IVF laboratoři následně oplodněny vybranými spermiemi partnera. Oplozená vajíčka se umístí do inkubátoru, kde se nechávají kultivovat až do stádia blastocysty.

Odebrání vzorku pro genetické vyšetření 

Během kultivace jsou z embrya, popř. z vajíčka, odebrány buňky potřebné pro genetické vyšetření (standardně je prováděna biopsie trofoektodermu). Ve stádiu blastocysty jsou pak embrya zamražena do doby, než jsou k dispozici výsledky preimplantačního vyšetření.

Analýza vzorku v genetické laboratoři 

V genetické laboratoři je vzorek analyzován odpovídajícími vyšetřovacími metodami kvalifikovaným personálem, který následně odpovídá i za interpretaci výsledků a vystavení výsledné zprávy, kterou předá Vašemu ošetřujícímu lékaři.

Transfer zdravého embrya do dělohy matky 

Na základě výsledné zprávy Vás bude ošetřující lékař informovat o výsledcích genetického vyšetření. Znovu s Vámi probere veškeré možnosti a rizika terapie a následně budete mít možnost se rozhodnout, zda se transfer embrya vybraného na základě genetické analýzy uskuteční. Dle individuální situace páru může být lékařem opět doporučena konzultace s klinickým genetikem, kterou je možno domluvit a absolvovat buď přímo v IVF centru nebo v Genetika Plzeň

nextclinics logo