Diese Website verwendet Cookies, um unsere Dienste zu verbessern, Anzeigen zu personalisieren und den Traffic zu analysieren. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie dem zu.
Mehr Informationen
csende
Specializované vyšetření pro dospělé
Startseite→Untersuchungen→Specializované vyšetření pro dospělé

Specializované vyšetření pro dospělé

Specializované vyšetření pro dospělé

Zajistěte svým pacientům plnohodnotné vyšetření 

Nabízíme vám vyšetření, která jdou do nákladů Genetiky Plzeň.

Druhy vyšetření:

  • Mutace vrozených trombotických stavů – Leidenská a protrombinová mutace. Toto vyšetření je vhodné doplnit u osob, které prodělaly trombózu či embolii.
  • Gilbertův syndrom – jedná se o molekulárně genetické potvrzení benigní hyperbilirubinemie.
  • Hemochromatoza – nejčastější monogenně dědičné onemocnění, které vede k nadměrnému střádání železa v hepatocytech a především pankreatu. Vhodné doplnit u osob se zvýšenými hodnotami Fe, ALT, AST, s prodloužením protrombinového času.
  • Predispoziční alely k celiakii – u osob se sníženou chutí k jídlu, nadýmáním, zácpou, anemií, osteoporózou, zvýšenou kazivostí zubů, bolestmi kloubů, únavou i neplodností, spontánními potraty. V případě, že pacient má část těchto potíží a současně má predispoziční vlohy k celiakii, je vhodné začít s dodržováním bezlepkové diety.
  • Intolerance laktózy — nesnášenlivost laktózy trápí zhruba 10 % obyvatel České republiky – nejčastěji se projevuje zvýšeným nadýmáním, bolestmi břicha nebo řídkými stolicemi po konzumaci mléka či mléčných výrobků, které obsahují laktózu (mléčný cukr).
  • Onkopanel 22 genů metodou NGS – jedná se o geny spojované především s dědičným výskytem nádorů prsu, vaječníků a tlustého střeva. Toto vyšetření je vhodné pro osoby, které prodělaly některé z těchto onemocnění do 50 let věku, případně pokud se u nich v rodině vyskytuje některé z těchto onemocnění nejméně ve 2 generacích u osob do 50 let věku.
  • U nás je možné také objednat pacienty ke konzultaci pro výskyt jiných monogenně dědičných onemocnění, která se v rodině již vyskytují – především se jedná o neurologická onemocnění (Hereditární motoricko-senzorická neuropatie, Huntingtonova choroba, spinocerebellární ataxie…), onemocnění ledvin (polycystóza ledvin, Alportův syndrom…), kardiologická onemocnění (Marfanův syndrom a jiné poruchy pojivové tkáně, dědičné kardiomyopatie) či poruch sluchu. V těchto případech provedeme genetickou konzultaci, edukujeme pacienta o riziku a významu vyšetření pro něj a přepošleme izolovanou DNA k vyšetření do specializovaných laboratoří v ČR nebo i v zahraničí.
  • Vyšetření párů, které plánují založení rodiny a mají nějakou vrozenou vývojovou vadu, případně nějaké závažné dědičné onemocnění. Cílem je po genetickém vyšetření seznámit partnery s rizikem pro jejich potomky a eventuelně navržení možných preventivních opatření (preimplantační genetická diagnostika embryí při IVF a transfer pouze embrya, které dané onemocnění nezdědilo).

Všechna zmiňovaná vyšetření indikuje klinický genetik a jsou vyžádána naším pracovištěm. Jdou tedy do nákladů Genetiky Plzeň.

Od vás pacient potřebuje doporučení ke genetickému vyšetření, které je následně možné objednat na telefonních číslech: 377 241 529 nebo 603 174 793. Následně u nás vykážeme na vaše pracoviště genetickou konzultaci za 1522 bodů.

Pokud se jedná o pacienty samoplátce, genetická konzultace u nás je za 1 500 Kč a další laboratorní vyšetření účtujeme za cenu, kterou najdete na našem webu www.genetika-plzen.cz

nextclinics logo