csende
Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

Prof. MUDr. Zdenka  Ulčová-Gallová, DrSc.

Mezinárodně uznávaná vědecká pracovnice a lékařka. V oblasti snížené plodnosti páru je jedinou odbornicí v ČR, která se tématu věnuje z pohledu gynekologie-porodnictví a klinické imunologie SOUČASNĚ. Výsledky její práce byly oceněny řadou mezinárodních uznání. Své zkušenosti získala praxí nejen u nás, ale i v zahraničí – působila na stážích Itálii, Bulharsku, Japonsku, USA, Dánsku a v dalších zemích. Je členkou řady odborných společností u nás i v zahraničí, často přednáší na univerzitách domácích i mimo ČR.
Více na http://www.ulcovagallova.cz

nextclinics logo