csende
Lékařská genetika - genetické vyšetření
Úvod→Vyšetření→Lékařská genetika - genetické vyšetření

Lékařská genetika - genetické vyšetření

Lékařská genetika - genetické vyšetření

Genetické vyšetření sestává z genetické konzultace s vytvořením rodokmenu klienta nebo obou partnerů - informace o sourozencích, rodičích, tetách a strýcích a prarodičích. V rodině nás zajímají především vrozené vývojové vady (rozštěpy rtu, patra, srdeční vady.….), mentální retardace, závažná onemocnění (infarkty, mrtvice, zhoubné nádory) event. příčiny úmrtí. Po vytvoření rodokmenu sestavujeme osobní zdravotní anamnézu – v případě dlouhodobé léčby je vhodné doplnit tyto informace i zdravotní dokumentací. Často je součástí genetické konzultace náběr krve a seznámení s vyšetřeními, která budeme provádět.

Indikace ke genetickému vyšetření

 • Dědičná onemocnění v rodině
 • Opakovaně nádorová onemocnění v rodině
 • Vrozená vývojová vada v rodině
 • Opakované potraty
 • Sterilita partnerů
 • Vyšetření dítěte s vrozenou vývojovou vadou nebo mentální retardací

Indikace ke genetickému vyšetření v těhotenství

 • Věk těhotné vyšší než 35 let
 • Pozitivní těhotenský screening
 • Podezření na vrozenou vývojovou vadu u plodu
 • Dědičné onemocnění v rodinné anamnéze
 • Narození dítěte s vrozenou vývojovou vadou v předchozím těhotenství
 • Přítomnost strukturální chromozomální vady u jednoho z rodičů
 • Otěhotnění po IVF ( umělém oplodnění )
 • Onkologické onemocnění u jednoho z rodičů před těhotenstvím
 • Užívání léků v graviditě nebo vliv jiných teratogenů
nextclinics logo