csende
Screening v těhotenství
Úvod→Vyšetření→Screening v těhotenství

Screening v těhotenství

Screening v těhotenství

I.trimestr

 

Screeningové vyšetření v I. trimestru se provádí ve stáří plodu 11 týdnů + 3 dny až 13 týdnů + 6 dní kdy je velikost plodu od temene ke kostrči (CRL) 45-84 mm . V této fázi těhotenství můžeme diagnostikovat již některé vrozené orgánové vady a hodnotit tzv. ultrazvukové markery pro onemocnění plodu. Důležitým znakem je prosáknutí podkoží v šíjové oblasti (šíjové projasnění - NT). Výrazné zvětšení NT může znamenat riziko vrozené vady. V některých případech je důležité hodnotit i další známky jako přítomnost nosní kosti (NB), trikuspidální regurgitace, ductus venosus. Součástí toho vyšetření je i náběr krve matky, kde se stanovuje hladina placentárních hormonů a bílkovin, PAPP –A a free βhCG. Na základě těchto vyšetření se stanoví kombinované riziko chromozomální vady pro plod, předevší Downova, Edwardsova a Patauova syndromu.

 

Výsledky vyšetření je možné získat ještě týž den.  

Screening preeklampsie

Preeklampsie je onemocnění, které se vyskytuje pouze v těhotenství, a které se projevuje trojicí příznaků – zvýšení krevního tlaku, velké ztráty bílkovin v moči a celkové otoky. Toto onemocnění se projevuje po 20. týdnu těhotenství a v nejzávažnějších případech může vést až k vyvolání předčasného porodu či k ukončení těhotenství císařským řezem, což může být spojeno se závažnými komplikacemi pro novorozence. Bohužel může dojít i k ohrožení zdraví a života rodičky. Test na stanovení rizika preeklampsie je možné provést souběžně se screeningem I. trimestru a má záchytnost až 90 %. Provedení tohoto testu je vhodné zejména u rizikových pacientek (těhotné se zvýšeným krevním tlakem, preeklampsií v předchozím těhotenství či v rodinné anamneze, diabetičky, těhotné více než 35 let, prvorodičky, ženy s autoimunitním onemocněním aj.

Test má 3 části:

  • ultrazvukové vyšetření krevního toku v děložních tepnách certifikovaným sonografistou (certifikát z FETAL MEDICINE FOUNDATION London)
  • opakované měření krevního tlaku na obou horních končetinách dle přesně stanoveného postupu
  • náběr krve těhotné – stanovení hladiny placentárního růstového faktoru (PLGF)

Při zvýšeném riziku preeklampsie je těhotné doporučena preventivní léčba, která významně snižuje jak možnost vzniku, tak i závažnost případného onemocnění.

Vyšetření není kompletně hrazeno ze zdravotního pojištění, cena doplatku je 500 Kč 

II.trimestr 


Jde o ultrazvukové vyšetření mezi 20. a 22. týdnem těhotenství. Jde o nejdůležitější ultrazvukové vyšetření k vyloučení vrozených orgánových vad plodu. Kromě zhodnocení plodu jako celku a jednotlivých orgánů stanovujeme i hmotnost plodu a tím jeho správný růst. V neposlední řadě hodnotíme uložení a vzhled placenty a množství plodové vody.

 

III. trimestr


Vyšetření ve 30. – 32. týdnu těhotenství. V tomto období je základem vyšetření velikost a poloha plodu. Hodnotí se opět jednotlivé orgány, stav a uložení placenty a množství plodové vody. V některých případech měříme rychlost průtoku krve v pupečníku a dalších cévách plodu.

Další informace naleznete v letáku zde

nextclinics logo