csende
Ceník

Ceník

Ceník

Naprostá většina všech vyšetření je hrazena ze zdravotního pojištění. 
Níže naleznete ceník služeb, pokud k nim není splněna medicínská indikace

Nadstandardní služby uvedené v ceníku pro samoplátce (níže) nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 

GENETICKÉ TESTOVÁNÍ PRO PÁRY
Carrier test - NGS panel, včetně Poruch Reprodukce (pro pojištěnce ZP ČR) 3 500 Kč
Carrier test - opakované rozšířené vyšetření (pro pojištěnce ZP ČR - již dříve SMA, CFTR apod.) 5 000 Kč
Carrier test - samoplátce 18 500 Kč
KONZULTACE S KLINICKÝM GENETIKEM
Cílené klinicko - genetické vyšetření dosud neuzavřené (vstupní genetická konzultace) 1 500 Kč
Klinicko – genetické kontrolní vyšetření 300 Kč
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ
Superkonziliární ultrasonografické vyšetření – jednočetné těhotenství 1 500 Kč
Superkonziliární ultrasonografické vyšetření –  dvojčata 2 500 Kč
Ultrazvuk 3D/4D (včetně DVD) 1 000 Kč
Kontrolní sonoanatomické vyšetření 500 Kč
Ultrazvukové vyšetření ve 30. týdnu těhotenství  1 000 Kč
Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství  1 000 Kč

INVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA
vyšetření plodu z buněk získaných provedením aminocentézy (AMC) nebo biopsie choriové tkáně (CVS)

Chromozomální vyšetření plodové vody metodou Array CGH 10 000 Kč
Chromozomální vyšetření plodové vody metodou Array CGH + QF PCR + konzultace 19 000 Kč
Chromozomální vyšetření choriových klků + QF PCR + konzultace

19 000 Kč

Vyšetření nejčastějších aneuploidii metodou QF PCR (AMC nebo CVS) 8 000 Kč
NEINVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 
(vyšetření plodu z krve matky)
Kombinovaný screening I.trimestr včetně preeklampsie – genetické zhodnocení rizika – jednočetné těhotenství 2 000 Kč
Kombinovaný screening I.trimestr včetně preeklampsie – genetické zhodnocení rizika – dvojčata 3 000 Kč
Screeningové vyšetření II. trimestru - genetické zhodnocení rizika 2 000 Kč
NIPT (neinvazivní vyšetření DNA plodu z krve matky) 12 500 Kč
Injekce I.M. 100 Kč
Rhesonativ S/D inj. 1 100 Kč
MOLEKULÁRNÍ GENETICKÁ VYŠETŘENÍ
Vyšetření trombofilního stavu Leidenské mutace genu F5 1 000 Kč
Vyšetření trombofilního stavu Protrombinové mutace genu F2 1 000 Kč
Vyšetření trombofilních stavů - Leiden, Protrombin 1 900 Kč
Vyšetření 36 mutací CFTR genu (cystická fibróza) 9 000 Kč
Vyšetření Spinální muskulární atrofie ( MLPA vyšetření genu SMN1, SMN2) 3 000 Kč
Vyšetření nejčastějších mutací v genu pro Connexin 26 (35delG, W24X) 3 000 Kč
Vyšetření mikrodelecí chromozomu Y 4 500 Kč
Vyšetření Gilbertova syndromu 3 500 Kč
Vyšetření Syndromu fragilního X 6 000 Kč
Vyšetření hemochromatózy 3 000 Kč
Vyšetření predispozičních alel k celiakii 4 000 Kč
Vyšetření syndromu Nijmegen breakage 2 500 Kč
Vyšetření laktózové intolerance 4 000 Kč
Izolace DNA 1 000 Kč
Izolace a uchování DNA po dobu 5 let 3 500 Kč
Preimplantační genetické vyšetření aneuploidií( PGT-A) u jednoho embrya metodou NGS 8 000 Kč
CYTOGENETICKÁ VYŠETŘENÍ
Vyšetření karyotypu z periferní krve 5 000 Kč
Vyšetření získaných chromozomálních aberací 5 000 Kč
Molekulárně cytogenetické vyšetření metodou a-CGH 10 000 Kč
Vyšetření metodou FISH v závislosti na počtu sond od 9 500 Kč
ONKOGENETICKÁ VYŠETŘENÍ
Onkopanel
(ATM,APC,BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM,MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH,NBN,PALB2, PMS2, PTEN,RAD50,RAD51C, RAD51D,STK11,TP53)
26 000 Kč
Detekce známé mutace některého genu z onkopanelu 3 500 Kč
TESTY PATERNITY
Test otcovství bez posudku soudního znalce - otec + dítě 5 900 Kč
Test otcovství bez posudku soudního znalce - otec + dítě + matka 6 900 Kč
Test otcovství bez posudku soudního znalce - 3 osoby,
kombinace: 2x otec + 1x dítě / 1x otec + 2x dítě
7 900 Kč
Vyšetření další osoby k již provedenému testu (další otec, další dítě) 2 900 Kč
Test otcovství včetně posudku soudního znalce - otec + dítě 12 000 Kč
Test otcovství včetně posudku soudního znalce - otec + dítě + matka 13 000 Kč

 

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
Fotografie na vyžádání (2 snímky) 150 Kč
Pořízení kopií a výpisu dokumentace 150 Kč
USG fotografie 150 Kč
3D - USG fotografie 550 Kč

 

Imunologická ambulance

IMUNOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ ŽENY cena
Konzultace a zpráva pro celý pár v oboru reprodukční imunologie 4 000 Kč
Odběr krve 200 Kč
Vyšetření 300 Kč
Kolpo + odběr ovulačního hlenu 300 Kč
Protilátky proti spermiím v krevním séru ‐ Frieberg 300 Kč
Protilátky proti spermiím v krevním séru ‐ i MAR ‐ test 1 000 Kč
Antizonální protilátky v krevním séru 300 Kč

Antifosfolipidové protilátky ‐ profil v krevním séru 

proti kardiolipinu IgG, IgM
Beta2‐glykoproteinu IgG, IgA
Annexinu V, IgG, IgM
Fosfatidyl serinu IgG, IgM
Fosfatidylinositolu IgG, IgM
Kyselině fosfatidové IgG, IgM
Fosfatidylethanolaminu IgG, IgM

12 000 Kč
Protilátky proti spermiím v ovulačním sekretu ‐ i MAR ‐ test 1 000 Kč
Protilátky proti spermiím v ovulačním sekretu ‐ Kremer ‐ test 200 Kč
Celkem 19 600 Kč
IMUNOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ MUŽE cena
Odběr krve 200 Kč
Protilátky proti spermiím v krevním séru ‐ Frieberg 300 Kč
Protilátky proti spermiím v krevním séru ‐ i MAR ‐ test 1 000 Kč
Spermiogram (ejakulát) 1 000 Kč
MAR ‐ test (ejakulát) 1 500 Kč
Intrakrozomální enzymy Hs8, Hs14 2 000 Kč
Celkem 6 000 Kč

Potřebujete poradit?

Souhlasím s tím, že kontaktní údaje budou uchovávány poskytovatelem webových stránek v rozsahu nezbytném pro splnění mé žádosti a budou předány odpovědným třetím stranám. Četl jsem prohlášení o zpracování osobních údajů na těchto stránkách.

nextclinics logo