Po absolvování studia v r. 2004 na 1. LF Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství, pracovala v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ve společnosti Genetika Plzeň s.r.o. působí od roku 2014 na genetické ambulanci. Věnuje se všem typům genetického poradenství. Je držitelkou atestace v oboru lékařská genetika.