Cytogenetická laboratoř je pracoviště provádějící cytogenetická a molekulárně-cytogenetická vyšetření zpravidla indikovaná klinickým genetikem. Za použití klasických cytogenetických technik provádíme stanovení karyotypu, díky kterému můžeme významně snížit riziko narození dítěte s chromosomální vadou nebo objasnit příčinu infertility.


Další vyšetření, které nabízíme, je vyšetření molekulárně-cytogenetickou metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Je zejména doplňujícím vyšetřením, které upřesňuje a/nebo potvrzuje karyotyp jedince.


Nejnovější molekulárně-cytogenetickou metodou je metoda komparativní genomové hybridizace na čipu (array-CGH). Metoda umožňuje odhalit delece nebo duplikace DNA s řádově větším rozlišením než karyotyp. Je metodou první volby pro prenatální vyšetření.