Laboratoře  reprodukční imunologie vyšetřují spermaglutinační protilátky   proti spermiím, protilátky proti zona pellucida, profil antifosfolipidových protilátek, intraakrozomální enzymy.

Biologické tekutiny

 • Serum, ovulační sekret z hrdla děložního
 • Peritoneální  tekutina
 • Folikulární tekutina
 • Ejakulát

Metody

 • Friberg metoda (Tray agglutination test)
 • Kremer test
 • MAR test (mixed anti-immunoglobulin reaction test, přímý, nepřímý)
 • Passive haemmagglutiantion test  (antizonální protilátky)
 • ELISA testy v IgG, A, M v doubletech (proti osmi různým fosfolipidům)
 • Spermiogramy
 • Intraakrozomální enzymy pomocí monoklonálních protilátek

(Další dle požadavků Poradny pro imunologii reprodukce)