Array CGH (komparativní genomová hybridizace na čipu) je molekulárně cytogenetické vyšetření celého genomu. Slouží k odhalení nebalancovaných aberací (ztrát a zisků sekvencí), jejichž umístění v genomu není předem známé.

Metoda je založena na kompetici, soutěžení, fluorescenčně značené referenční DNA se značenou DNA pacienta o komplementární sekvence rozprostřené na čipu. Jako čip je označováno sklíčko, na kterém jsou umístěny oligonukleotidové, BAC-ové nebo SNP sekvence tak, aby pokrývaly lidský genom. Po zpravidla 24hodinové hybridizaci následuje odmytí nenavázané DNA a hodnocení pomocí speciálního skeneru, který odliší fluorescenční intenzity signálů referenční a pacientské DNA. Speciálně vyhotovený software interpretuje každý spot na čipu a analyzuje tak poměr obou fluorochromů. Zachycené nebalancované aberace jsou tedy vyhodnocovány na principu zisků a ztrát s přesnou lokalizací v genomu. Získané údaje jsou dále porovnávány s genovými databázemi dostupnými na internetu.

Limity metody: metodou oligo-array CGH nemohou být zachyceny bodové mutace, balancované chromosomální aberace, nízkofrekvenční mozaika, uniparentální disomie a triploidie/polyploidie.


Metoda se používá v diagnostice postnatální, prenatální i preimplantační.

Vyšetření je indikované u pacientů s podezřením na vrozenou vývojovou vadu s genetickou aberací, u kterých klasickými cytogenetickými a molekulárně genetickými metodami nebyly prokázány žádné změny genetické výbavy.

V prenatální cytogenetice je metodou první volby, následuje po normálním výsledku vyšetření metodou QF PCR. Lékařská genetika – genetické vyšetření