K nejčastějším invazivním výkonům v době těhotenství patří:

CVS - odběr choriových klků (placenty)