csende
Testování na trombózu se setkalo s úspěchem
Úvod→Testování na trombózu se setkalo s úspěchem

Testování na trombózu se setkalo s úspěchem

Testování na trombózu se setkalo s úspěchem

Trombóza je zákeřné onemocnění, o kterém se stále dost nemluví. Proto jsme byli moc rádi, že na akci ke Světovému dni trombózy k nám dorazilo tolik lidí, bay se o rizicích dozvěděli více a aby se nechali zdarma otestovat.

Na naší pobočce v Plzni jsme měli možnost otestovat více, než 300 lidí a v Karlových Varech dalších více než 40.

Trombóza je plíživé onemocnění, které nebolí, ale má fatální následky. Tromby (krevní sraženiny) mohou způsobovat uzavření cév, plicní embolii i infarkt srdce – jedno z nejčastějších civilizačních onemocnění dnešní doby.

Mutace vrozených trombofilních stavů – Leidenská a protrombinová mutace. Toto vyšetření je vhodné jak pro dospělé, tak pro děti. U dospělých, kteří prodělali trombózu či embolii a u dětí (zejména dospívajících dívek), jejichž rodinní příslušníci trombózu či embolii také prodělali (nebo u nich byla trombofilní mutace prokázána). Lze provést i neinvazivně, z bukálního stěru.

Včasný záchyt a prevence jsou vždy lepší, než léčba.

nextclinics logo