Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Genetická laboratoř akreditována Českým institutem pro akreditaci,
o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle
ISO 15189 uplatňuje flexibilní rozsah akreditace.

V přiloženém souboru naleznete Sezanm činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace.

Seznam činností v rámci FRA

List of activities within the flexible scope of accreditation

Liste der Tätigkeiten im Rahmen des flexiblen Akkreditierungsbereichs