česky english deutsch

Profil společnosti

Společnost Genetika Plzeň byla založena v roce 2002 předním českým genetikem
Doc. František Lošanem. Původně z jedné ambulance s laboratoří vybudoval se svým synem Petrem za deset let moderní pracoviště klinické genetiky, které se specializuje mimo jiné na ultrazvukovou detekci vrozených vad. Díky přístrojům, které patří k nejlepším zemi, se do Plzně sjíždí i zahraniční klientela.

V roce 2012 se společnost přestěhovala z menšího objektu v Plzni-Čechurově do nové budovy v Parkové ulici v Plzni-Černicích, nedaleko nákupního centra Olympia. Nové sídlo je rozpoznatelné už na dálku díky nepřehlédnutelnému nápisu GENETIKA. V současné době zde pracuje asi 40 zaměstnanců.

Genetická laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ISO 15189. Dále má povolení činnosti diagnostické laboratoře od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Prostor pro lékaře, komfort pro klienty

Nový objekt nabízí 2200 m2. Kromě zlepšení zázemí pro personál nabízí i větší komfort a pohodlí pro samotné klienty. Klientům a zejména klientkám je k dispozici osm ambulancí včetně dětské kardiologie se zaměřením na echo srdce. Dále jsou v objektu dva trakty laboratoří po čtyřech pracovištích. Kapacita vyšetření se tak zvýšila až o 50 procent.

Hlavním portfoliem společnosti je genetické poradenství spojené s reprodukcí. Nabídka poradenství je pak ve dvou základních rovinách. První je určena všem těhotným ženám. Jedná se o naplánování vyšetření potřebných k tomu, aby se s co nevyšší pravděpodobností a pokud možno v co nejkratším termínu odhalily případné vrozené vady. Druhá rovina je určena rodičům, u kterých je zvýšený předpoklad, že by se u dítěte mohly vady vyskytnout.

Důležitá je rychlost, proto nové technologie

Jedním ze základních a nejznámějších typů vyšetření je ultrazvukové vyšetření. I při něm patří společnost Genetika Plzeň k průkopníkům ve využívání moderních technologií. Jako první v kraji používala 3D a 4D ultrazvuk a průběžně pořizuje zařízení se stále dokonalejšími snímacími i zobrazovacími metodami. Zda jsou děti v pořádku lze začít monitorovat už mezi 12. a 14. týdnem těhotenství.

Detailnějším vyšetřením plodu je takzvaná amniocentéza, což je v podstatě odběr nepatrného vzorku plodové vody. Jejím rozborem lze velmi přesně diagnostikovat genetická výbava plodu a některé zásadní abnormality plodu. Plodová voda totiž obsahuje i živé buňky plodu, které se od něj oddělily během růstu a plod již tyto buňky pro svůj vývoj nepotřebuje. Amniocentézu lze dělat zhruba od 16. týdne těhotenství

Pro laiky podobný princip zjišťování zdraví dítěte má i takzvané CVS, což je odběr vzorku z placenty. Také placenta má stejný embryonální základ jako plod a také z něj lze zkoumat strukturu a počet chromozomů a tedy kompletní genetickou výbavu plodu. Rozdíl proti amniocentéze je v tom, že CVS vyšetření lze provést už od 11. týdne těhotenství.

Seznam prováděných vyšetření

 • genetické vyšetření dětí a dospělých s vrozenou vadou
 • vyšetření rodin s výskytem nádorového onemocnění v několika generacích
 • vyšetření manželských párů s poruchou plodnosti a s opakovanými spontánními potraty
 • vyšetření mužské plodnosti – spermiogram
 • předmanželské vyšetření pokrevně příbuzných partnerů
 • screening vrozených vývojových vad plodu v I. a II. trimestru těhotenství
 • 3D (4D)– ultrazvukové vyšetření plodu
 • prenatální genetické vyšetření – odběr plodové vody s vyšetřením karyotypu plodu
 • rychlé vyšetření plodové vody nebo choriových klků metodou QF – PCR
 • chromozomální vyšetření klasickými cytogenetickými metodami včetně FISH metod
 • chromozomální vyšetření potracených plodů
 • paternitní expertiza – znaleckné určování otcovství
 • molekulární genetické vyšetření dědičnosti sklonu k trombózám, cystické fibrózy, mikrodelece Y chromozómu a nesyndromové hluchoty
 • vyšetření predispozičních alel k celiakii
 • vyšetření syndromu fragilního X chromozomu

Většinu vyšetření hradí zdravotní pojištění

Genetika Plzeň se ale nezabývá jen zjišťováním vrozených vad u dětí. Vyšetřuje třeba i páry s poruchami plodnosti nebo rodiny, v nichž se v generacích opakují nádorová onemocnění , infarkty , mrtvice a jiná závažná onemocnění . Dále společnost nabízí i znalecké určování otcovství. Naprostou většinu všech vyšetření je hrazena ze zdravotního pojištění, pokud je k těmto vyšetřením splněna medicínská indikace.

Kromě nového plzeňského sídla působí společnost také v Karlovarském kraji. Tam má pobočku Genetika West v Sokolově v Jiráskově ulici a v Karlových Varech je pracoviště genetiky součástí Institutu pro reprodukční medicínu a genetiku na Bělehradské ulici. I zde provádí odborní pracovníci kompletní genetické poradenství včetně navazujících laboratorních vyšetření.