Zajištění kvality 

Genetická laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO 15189. Dále má povolení činnosti diagnostické laboratoře od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Akreditace ČSN EN ISO 15189

Osvědčení o akreditaci ISO 15189 (PDF)
Certificate of accreditation ISO 15189 (PDF)