česky english deutsch

Zajištění kvality

Genetická laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ISO 15189. Dále má povolení činnosti diagnostické laboratoře od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Akreditace ČSN EN ISO 15189

Osvědčení o akreditaci ISO 15189
Příloha k osvědčení o akreditaci

Certificate of accreditation ISO 15189
Appendix to Certificate of accreditation