V roce 2009 získala doktorské tituly RNDr. v oboru klinická biologie a Ph.D. v oboru molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Působila šest let v zahraničí, kde se zabývala genovou misregulací během reprogramování buněk.

Mail: martina.hajduskova@next-clinics.com
Tel.: +420 604977860