Preimplantační genetické vyšetření je soubor laboratorních metod, které umožňují vyšetřit genetickou výbavu embryí vzniklých mimotělním oplodněním (in vitro fertilizací; IVF) ještě před jejich zavedením (transferem) do dělohy. Vyšetření je prováděno po odběru (biopsii) jedné nebo více buněk v raných fázích vývoje embrya.

Preimplantační vyšetření je nejčastěji zaměřeno na náhodné nově vzniklé genetické změny, které mohou negativně ovlivnit úspěšnost IVF léčby či způsobit narození dítěte s mentálním a/nebo tělesným postižením, ale zároveň může cílit i na genetické choroby, které se v rodině již vyskytují.