V roce 2003 atestovala v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice – klinická cytogenetika. Od roku 2006 je vedoucí genetické laboratoře a vedoucí úseku cytogenetické laboratoře ve společnosti Genetika Plzeň, s.r.o. Díky jejímu lidskému přístupu a otevřenosti pro nové metody jsou laboratoře progresivním vědeckým pracovištěm s týmem odborníků, kteří svojí prací přispívají k úspěchům společnosti.