csende
Nabídka screeningových vyšetření Genetiky Plzeň a Genetiky West
Úvod→Nabídka screeningových vyšetření Genetiky Plzeň a Genetiky West

Nabídka screeningových vyšetření Genetiky Plzeň a Genetiky West

Nabídka screeningových vyšetření Genetiky Plzeň a Genetiky West

Genetika Plzeň a Genetika West si pro Vás připravily nabídku screeningových vyšetření v I. trimestru, 21. týdnu těhotenství a screening preeklapsie: 

Screening I. trimestru

Screening I. trimestru je genetický screeningový test, který stanovuje statistické riziko možného výskytu Downova syndromu u plodu v 12. – 14. týdnu těhotenství. Záchytnost tohoto testu na Downův syndrom je až 90 %.
PRVNÍ ČÁST: Ultrazvukové vyšetření certifikovaným sonografistou (certifikát z FETAL MEDICINE FOUNDATION London) na ultrazvukových přístrojích GE Voluson E8 Expert a na Voluson E10 (jedny z nejlepších přístrojů na prenatální diagnostiku na světě), zejména měření prosáknutí záhlaví plodu (NT), vyšetření přítomnosti nosní kosti plodu (NB) aj.
DRUHÁ ČÁST: Náběr krve těhotné pro stanovení dvou hormonů produkovaných placentou (PAPP-A, free beta hCG). Výsledek z ultrazvuku a výsledek z krve matky je poté hodnocen softwarem na stanovení rizika pro plod. Pokud je výsledek negativní, není statisticky zvýšené riziko výskytu Downova syndromu u plodu. Pokud je výsledek pozitivní doporučujeme podrobnější vyšetření plodu – většinou vyšetření vzorku plodové vody nebo z placenty. Pozitivní výsledek znamená zvýšené riziko pro plod, ale neznamená prokázání vady.

Ultrazvukové vyšetření v 21. týdnu těhotenství

Od roku 2019 zdravotní pojišťovny nehradí podrobné ultrazvukové vyšetření plodů v 20. - 22. týdnu u nerizikových těhotných a je hrazeno pouze základní screeningové vyšetření, při kterém není možné odhalit některé vrozené vady.
Na našem pracovišti provádíme za pomoci nejmodernějších diagnostických přístrojů podrobné ultrazvukové vyšetření obsahující i kontrolu všech orgánů. Pokud na naší ambulanci odhalíme vrozenou vadu u plodu, jsme schopni rovnou provést i celkové podrobné genetické vyšetření, abychom tak vyloučili chromozomální a genetické abnormality.

Screening preeklampsie

je onemocnění, které se vyskytuje pouze v těhotenství, a které se projevuje trojicí příznaků – zvýšení krevního tlaku, velké ztráty bílkovin v moči a celkové otoky. Toto onemocnění se projevuje po 20. týdnu těhotenství a v  nejzávažnějších případech může vést až k vyvolání předčasného porodu či k ukončení těhotenství císařským řezem, což může být spojeno se závažnými komplikacemi pro novorozence. Bohužel může dojít i k ohrožení zdraví a života rodičky. Test na stanovení rizika preeklampsie je možné provést souběžně se screeningem I. trimestru a má záchytnost až 90 %. Provedení tohoto testu je vhodné zejména u rizikových pacientek (těhotné se zvýšeným krevním tlakem, preeklampsií v předchozím těhotenství či v rodinné anamnéze, diabetičky, těhotné starší 35 let, prvorodičky, ženy s autoimunitním onemocněním aj.)
PRVNÍ ČÁST: Ultrazvukové vyšetření krevního toku v děložních tepnách certifikovaným sonografistou (certifikát z FETAL MEDICINE FOUNDATION LONDON).
DRUHÁ ČÁST: Opakované měření krevního tlaku na obou horních končetinách dle přesně stanoveného postupu.
TŘETÍ ČÁST: Náběr krve těhotné pro stanovení hladiny placentárního růstového faktoru (PLGF).
Při zvýšeném riziku preeklampsie je těhotné doporučena preventivní léčba, která významně snižuje jak možnost vzniku, tak i závažnost případného onemocnění.

nextclinics logo