Vyšetření na přenašečství spinální muskulární atrofie

Dovolujeme si Vám oznámit, že od  1.8.2016 máme k dispozici vyšetření na přenašečství spinální muskulární atrofie. Jedná se o smrtelné neuromuskulární onemocnění, které se přenáší autozomálně recesivně, což znamená, že dva rodiče přenašeči mají 25% šanci narození postiženého dítěte. Výskyt onemocnění se odhaduje od 1:6000 do 1:10000 živě narozených a s frekvencí nosičství 1:40 – 1:60 pro evropskou populaci.

zpětNATALART s.r.o.
centrum asistované reprodukce

Vyšetření na přenašečství spinální muskulární atrofie

více info

Prevence rakoviny prsu - vyšetření genů BRCA

Vyšetření žen se zvýšeným rizikem vzniku nádorů prsu v důsledku vrozené dispozice.
více info

Výhody provedení screeningu I. trimestru

více info