Výhody provedení screeningu I. trimestru

USG vyšetření v I.trim ( NT , přítomnost NB, trikuspidální regurgitace, doppler  ductus venosus)  provádějí u nás jen sonografisté s certifikací Fetal Medicine Foundation z Londýna.

Vyšetření biochemických parametrů PAPP_A a free beta hCG  probíhá přímo v našem centru.

Vyhodnocení výsledku screeningu  týž den do 2 hodin po USG vyšetření.

Pokud je patologický, suspektní USG nález, nebo pokud je celkové vyhodnocení screeningu I. trim. pozitivní, je možnost ještě týž den provedení  invazivního prenatálního vyšetření z placenty (odběr choriových klků, CVS).
 
Výsledek ze CVS na vyloučení morbus Down je do 24 hodin.

Naše centrum je jediným centrem, které v Plzeňském a Karlovarském kraji , které provádí CVS.

Pokud těhotná klientka nechce podstoupit invazivní výkon CVS při pozitivním výsledku screeningu I. trim., je možné provedení  neinvazivního testu PRENASCAN (tento test provádíme v regionu jako jediní)  nebo počkat do 16.-19. týdne  a doplnit odběr plodové vody.

zpětNATALART s.r.o.
centrum asistované reprodukce

Vyšetření na přenašečství spinální muskulární atrofie

více info

Prevence rakoviny prsu - vyšetření genů BRCA

Vyšetření žen se zvýšeným rizikem vzniku nádorů prsu v důsledku vrozené dispozice.
více info

Výhody provedení screeningu I. trimestru

více info