Quality assurance 

Genetická laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO 15189:2007. Dále má povolení činnosti diagnostické laboratoře od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Akreditace ČSN EN ISO 15189

Osvědčení o akreditaci ISO 15189 (PDF)
Příloha č.1 - seznam akteditovaných vyšetření (PDF)

Certificate of accreditation ISO 15189 (PDF)
Appendix n.1 (PDF)