česky english deutsch

Seznam prováděných vyšetření

 • genetické vyšetření dětí a dospělých s vrozenou vadou
 • vyšetření rodin s výskytem nádorového onemocnění v několika generacích
 • vyšetření manželských párů s poruchou plodnosti a s opakovanými spontánními potraty
 • vyšetření mužské plodnosti – spermiogram
 • předmanželské vyšetření pokrevně příbuzných partnerů
 • screening vrozených vývojových vad plodu v I. a II. trimestru těhotenství
 • 3D (4D)– ultrazvukové vyšetření plodu
 • prenatální genetické vyšetření – odběr plodové vody s vyšetřením karyotypu plodu
 • rychlé vyšetření plodové vody nebo choriových klků metodou QF – PCR
 • chromozomální vyšetření klasickými cytogenetickými metodami včetně FISH metod
 • chromozomální vyšetření potracených plodů
 • paternitní expertiza – znaleckné určování otcovství
 • molekulární genetické vyšetření dědičnosti sklonu k trombózám, cystické fibrózy, mikrodelece Y chromozómu a nesyndromové hluchoty
 • vyšetření predispozičních alel k celiakii
 • vyšetření syndromu fragilního X chromozomu

Většinu vyšetření hradí zdravotní pojištění

Genetika Plzeň se ale nezabývá jen zjišťováním vrozených vad u dětí. Vyšetřuje třeba i páry s poruchami plodnosti nebo rodiny, v nichž se v generacích opakují nádorová onemocnění , infarkty , mrtvice a jiná závažná onemocnění . Dále společnost nabízí i znalecké určování otcovství. Naprostou většinu všech vyšetření je hrazena ze zdravotního pojištění, pokud je k těmto vyšetřením splněna medicínská indikace.

Kromě nového plzeňského sídla působí společnost také v Karlovarském kraji. Tam má pobočku Genetika West v Sokolově v Jiráskově ulici a v Karlových Varech je pracoviště genetiky součástí Institutu pro reprodukční medicínu a genetiku na Bělehradské ulici. I zde provádí odborní pracovníci kompletní genetické poradenství včetně navazujících laboratorních vyšetření.