PRENASCAN

Vyšetření nenarozeného dítěte z vaší krve je nejmodernější a spolehlivá metoda, jak odhalit Downův syndrom. Prenascan Vás zároveň nevystavuje stresu, bolesti či riziku potratu. Ideální doba pro vyšetření je 12. týden těhotenství.

Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Další informace naleznete na www.prenascan.com .

zpětNATALART s.r.o.
centrum asistované reprodukce

Vyšetření na přenašečství spinální muskulární atrofie

více info

Neinvazivní testování chromozomálních aberací plodu z krve těhotné (NIPT)

více info

Prevence rakoviny prsu - vyšetření genů BRCA

Vyšetření žen se zvýšeným rizikem vzniku nádorů prsu v důsledku vrozené dispozice.
více info