PGS: genetické vyšetření embrya při IVF

Některé dřívější metody umožňovaly kontrolu pouze vybraných chromozomů embrya. Genetika Plzeň s.r.o. používá k vyšetření vhodného embrya metodu NGS. Co to pro vás znamená?

Nejmodernější technologie čtení DNA

NGS (Next Generation Sequencing) umožňuje vyšetření všech 24 chromozomů embrya. To radikálně zvyšuje šanci na zachycení případných genetických odchylek, které by jinak mohly zabránit otěhotnění, vést k potratu či narození postiženého dítěte. Vyšetření všech chromozomů embrya je jedním z předpokladů pro úspěšné těhotenství a narození zdravého potomka.

Výhody NGS

Hlavní výhody NGS:

 • Přesnost
 • Spolehlivost
 • Lepší rozlišení
 • Snadnější analýza dat
 • Rychlejší laboratorní příprava
 

FISH (Fluorescenční In Situ Hybridizace) je v rámci IVF (In Vitro Fertilizace) vyšetření dnes již překonanou metodou. Pomocí ní je možné zkontrolovat pouze 8 vybraných chromozomů, které se nejčastěji podílí na vrozených vadách (chromozomy X, Y, 13, 15, 16, 18, 21 a 22). Mohou tak uniknout početní odchylky či přestavby na zbývajících 16 chromozomech.

Další nejčastěji používanou metodou jsou mikročipy nebo-li array-CGH (Komparativní Genomová Hybridizace). Ta na rozdíl od FISH umí vyšetřit všech 24 chromozomů přítomných ve vývojových stádiích embrya.

Proč vůbec vyšetřovat embrya?

Nejčastější příčinou selhání těhotenství během 1. trimestru jsou genetické abnormality, například početní, které vedou ke klinickým projevům známým jako:

Downův syndrom (trisomie 21)
Edwardsův syndrom (trisomie 18)
Patau syndrom (trisomie 13)
Turnerův syndrom (monozomie X)
Klinefelterův syndrom (XXY)

Aby se zvýšila šance na početí potomka, vyšetřuje se DNA embrya pomocí tzv. Preimplantačního genetického screeningu (PGS).

Indikace k PGS:

 1. Vyšší věk ženy i muže
 2. Opakované selhání předchozích IVF cyklů (minimálně 2)
 3. Opakované potraty po vyloučení ostatních příčin potrácení (minimálně 2)
 4. Abnormální genetická výbava jednoho či obou partnerů - nadbytek či nedostatek pohlavních chromozomů X a Y (Například : 47,XXX; 47,XYY), gonosomové mozaiky detekované z krve nad 10%, balancované přestavby chromozomů
 5. Mužská neplodnost (nízký počet spermií, porucha jejich funkce)
 6. Spermie získané metodou MESA/TESE v asistované reprodukci
 7. Porod nebo potrat dítěte s chromozomální aneuploidií
 8. Chemoterapie nebo radioterapie jednoho či obou partnerů

Preimplantační genetický screening (PGS)

PGS je metoda vyšetření chromozomální výbavy embryí. Dříve se kvalita embrya hodnotila pouze na základě jeho morfologie pomocí mikroskopu. Doba i technologie pokročily a dnes již máme k dispozici sofistikovanější metody.

PGS metodou NGS umí hodnotit všechny chromozomy přítomném v ráném stádiu embryonálního vývoje.

Jaký je postup při PGS metodou NGS?

Genetika Plzeň s.r.o. používá nejmodernější technologii NGS od firmy Illumina. 90 % všech světových sekvenačních dat bylo získáno pomocí technologie vyvinuté touto firmou.

obr

Genetickou analýzu embryí lze provést po 3 nebo 5 dnech kultivace uměle oplodněného vajíčka. Rozdíly jsou následující:

 • 3denní embryo:

Pro analýzu se z embrya odebere pouze 1 až 2 buňky. Vzniká tak riziko falešně pozitivního nebo falešně negativního výsledku v případě mozaicismu. V takto raném stádiu embrya jsou odchylky dokonce častější. Životaschopná embrya vykazují schopnost nesprávně vybavené buňky časem eliminovat bez vlivu na další vývoj. Embryotransfer je v této chvíli úspěšný pouze v přibližně 30 % případů.

 • 5denní embryo:

Embryo je nyní ve stádiu blastocysty. Je možné odebrat více buněk a udělat tak mnohem přesnější analýzu. Normálně se embryo do dělohy dostane z vejcovodů až 5. den vývoje. Tento postup napodobuje přirozené početí. 5denní embrya jsou transferována do lépe připravené děložní sliznice a šance na uchycení je 50 - 55 %.

Cílem je vyloučit embrya s početními chromozomálními odchylkami (aneuploidie). Dnes se již ustupuje od vyšetřování 3denních embryií. I Genetika Plzeň s.r.o. vyšetřuje trofoektoderm, tedy 5denní embrya.

Kolik embryí je třeba transferovat?

V IVF centrech je snaha implantovat pouze 1 embryo ve fázi blastocysty. Ze 2 důvodů:

 1. Snižuje se tak riziko mnohočetných těhotenství. To se při transferu 2 blastocyst zvyšuje o 20 až30%, ale šance na otěhotnění se přitom zvyšuje jen zanedbatelně.
 2. Zbylá zdravá embrya se mohou zamrazit a použít v dalším cyklu IVF.

Jakou šanci má čerstvé a jakou rozmražené embryo?

V současné době se k zamražení embryí využívá technika zvaná Vitrifikace. Zamrazení je ultrarychlé a šetrné. Při téměř okamžitém zmražení nevznikají nebezpečné krystaly, které se  jinak tvoří při méně dokonalém a pomalejší zmražování tekutým dusíkem. Pravděpodobnost otěhotnění po zavedení čerstvých a rozmražených embryí je stejná.

obr

Proč je dobré absolvovat PGS

 • Výrazně zvyšuje úspěšnost IVF cyklu
 • Snižuje riziko spontánního potratu
 • Zvyšuje šance na úspěšné donošení dítěte
 • Snižuje riziko vícečetných těhotenství
 • Snížuje riziko porodu plodu s patologickým karyotypem

Každý pár, který se chystá podstupit PGS, musí mít genetickou konzultaci a vyšetření standardního karyotypu v souladu s ustanoveními zákona 373/2011Sb § 28-29.

Provedení metody PGS v žádném případě nenahrazuje prenatální screening vrozených vývojových vad v těhotenství.

Cena a hrazení PGS

Cena závisí na počtu a kvalitě testovaných embryií. Je vždy stanovena při osobní konzultaci v IVF centru. U pojištěných pacientů část nákladů hradí zdravotní pojišťovna.

 

Reference

 • Development and validation of a next-generation sequencing–based protocol for 24-chromosome aneuploidy screening of embryos. Fertil Steril. 2014 May;101(5): 1375-82. Francesco Fiorentino, Ph.D., Anil Biricik, M.Sc., Sara Bono, B.Sc., Letizia       Spizzichino, B.Sc.,       Ettore Cotroneo, B.Sc., Giuliano Cottone, B.Sc., Felix Kokocinski, Ph.D., Claude-Edouard Michel, Ph.D.
 • Application of next-generation sequencing technology for comprehensive aneuploidy screening of blastocysts in clinical preimplantation genetic screening cycles. Hum Reprod. 2014 Dec; 29(12): 2802-13. Fiorentino F, Bono S, Biricik A, Nuccitelli A, Cotroneo E, Cottone G, Kokocinski F, Michel CE, Minasi          MG, Greco E.
 • Clinical outcome of preimplantation genetic diagnosis and screening using next generation sequencing. Gigascience. 2014 Dec 4;3(1):30. Yueqiu Tan†, Xuyang Yin†, Shuoping Zhang, Hui Jiang, Ke Tan, Jian Li, Bo Xiong, Fei Gong, Chunlei Zhang, Xiaoyu Pan, Fang Chen, Shengpei Chen, Chun Gong, Changfu Lu, Keli Luo, Yifan Gu, Xiuqing Zhang, Wei Wang, Xun Xu, Gábor Vajta, Lars Bolund, Huanming Yang, Guangxiu Lu, Yutao Du* and Ge Lin.

zpětNATALART s.r.o.
centrum asistované reprodukce

Vyšetření na přenašečství spinální muskulární atrofie

více info

Prevence rakoviny prsu - vyšetření genů BRCA

Vyšetření žen se zvýšeným rizikem vzniku nádorů prsu v důsledku vrozené dispozice.
více info

Výhody provedení screeningu I. trimestru

více info