Ceník nadstandardních výkonů pro samoplátce 

 

Název vyšetření cena
Cílené klinicko - genetické vyšetření dosud neuzavřené 1 500 Kč
Klinicko – genetické vyšetření kontrolní 300 Kč
Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou 1 500 Kč
Superkonsiliární ultrasonografické vyšetření 1 000 Kč
Chromozomální vyšetření plodové vody 7 500 Kč
Vyšetření získaných chromozomálních aberací 5 000 Kč
Vyšetření metodou FISH v závislosti na počtu vyšetřovaných sond od 9 500 Kč
Vyšetření nejčastějších aneuploidii metodou QF PCR (AMC) 8 000 Kč
Chromozomální vyšetření plodové vody + QF PCR 10 000 Kč
Chromozomální vyšetření choriových klků + QF PCR 12 000 Kč
Screeningové vyšetření I. Trimestru - genetické zhodnocení rizika 1 000 Kč
Screeningové vyšetření II. Trimestru - genetické zhodnocení rizika 1 000 Kč
Partobulin S/D inj. 1 100 Kč
Injekce I.M. 100 Kč
Izolace DNA 1 000 Kč
Izolace a uchovávání DNA po dobu 5 let 3 500 Kč
Vyšetření trombofilních stavů - kompletní 5 000 Kč
Vyšetření trombofilních stavů - Leiden, Protrombin 2 900 Kč
Vyšetření trombofilních stavů - Leiden 1 500 Kč
Molekulárně cytogenetické vyšetření metodou a-CGH 10 000 Kč
Vyšetření Mikrodelecí chromozomu Y 7 000 Kč
Vyšetření 36 mutací CFTR genu (cystická fibróza) 10 000 Kč
Vyšetření nejčastějších mutací v genu pro Connexin 26 5 000 Kč
Vyšetření karyotypu 5 000 Kč
Vyšetření spermiogramu, včetně konzultace 1 000 Kč
Vyšetření Gilbertova syndromu 3 500 Kč
Vyšetření syndromu Nijmegen breakage 3 500 Kč
Vyšetření syndromu fragilního X 9 000 Kč
Vyšetření hemochromatózy 4 000 Kč
Vyšetření predispozičních alel k celiakii 4 000 Kč
Sekvenace celé kódující oblasti BRCA 1, 2 genů cena po genetické konzultaci
Detekce známé mutace BRCA genu 5 000 Kč
Vyšetření laktázy 4 000 Kč
   
Není hrazeno pojišťovnou  
Vyšetření paternity s posudkem soudního znalce 13 000 Kč
Vyšetření paternity bez posudku soudního znalce (otec+dítě) 7 000 Kč
Vyšetření paternity bez posudku soudního znalce (otec+dítě+matka) 8 000 Kč
Ultrazvuk 3D/4D ( včetně DVD) 1 000 Kč
Screening. USG vyšetření 1 000 Kč
Vyšetření Leidenské mutace na vlastní žádost klienta, bez genetické konzultace 1 500 Kč
Vyšetření Leidenské mutace a mutace v genu pro Protrombin, bez genetické konzultace 2 500 Kč
PGD- cena je v závislosti na počtu vyšetřovaných sond  
   
Pořízení kopií a výpisu dokumentace 100 KčImunologická ambulance - ceník pro samoplátce
Reproductive immunology - price list


Všechna vyšetření pro pacienty pojištěné u zdravotních pojišťoven jsou plně hrazena pojišťovnou,
mimo nadstandardních vyšetření.